CHOROBA KRWOTOCZNA NOWORODKÓW

Zdrowie » CHOROBA KRWOTOCZNA NOWORODKÓW

Wciągnik elektryczny
www.log-system.pl
Kompleksowe wyposażenie magazynów.
Nasze produkty cechuje najwyższa jakość!

Etiologię choroby krwotocznej noworodków stanowi niedobór czynników krzepnięcia wytwarzanych w wątrobie i układzie siateczkowo-śródbłonkowy przy udziale witaminy K. Do czynników tych zalicza się: II, VII, IX. Szczególne obniżenie ich stężenia stwierdza się w 2-3 dobie życia. Mechanizm działania wymienionych czynników uzależniony jest także od stanu dojrzałości komórki wątrobowej.

Objawem najbardziej charakterystycznym jest oddanie przez noworodka krwawego stolca, zwykle smolistego (zabarwienie zależy od umiejscowienia krwawienia w przewodzie pokarmowym i szybkości wydalania krwi). Smółka jest •wtedy koloru czarnego z krwawą, obwódką na pieluszce i ma nieprzyjemny zapach rozkładającej się krwi. Nieraz dołączają się fusowate "Wymioty. Niejednokrotnie obserwuje się krwawienia z innych miejsc, np. z pępowiny, błon śluzowych, do skóry, z układu moczowego, narządów płciowych, układu oddechowego, do ośrodkowego układu nerwowego.

W rozpoznaniu pomaga stwierdzenie przedłużonego czasu protrombinowega i przedłużonego czasu krzepnięcia. Najczęściej krwawienie występuje między 2-5 dobą życia. Badanie różnicujące zawartość hemoglobiny typu płodowego i dorosłych pomaga ustalić pochodzenie krwi. Może bowiem pochodzić ona z połkniętych wód płodowych czy krwawiących brodawek matki. Leczniczo stosuje się witaminę K --2 mg na dobę domięśniowo oraz przetaczania świeżej krwi. W pielęgnowaniu noworodka obowiązuje: zachowanie spokoju, karmienie mlekiem kobiecym, pojenie fizjologicznym roztworem soli kuchennej z dodatkiem witaminy C.