Ciężar właściwy moczu

Zdrowie » Ciężar właściwy moczu

Ciężar właściwy moczu jest niski (1002-1006) mocz bywa nieraz mętny z powodu obecności moczanów i śluzu pH moczu noworodka ustala się podobnie jak u dorosłych - na poziomie ok. 6. Niezależnie od wymienionych braków w pracy nerek utrzymywanie równowagi płynów tkankowych u noworodka mieści się w granicach fizjologicznych wydolności.