Flora bakteryjna w przewodzie pokarmowym noworodka

Zdrowie » Flora bakteryjna w przewodzie pokarmowym noworodka

Magle
www.abrilux.pl
Najlepsza jakość i skuteczność.
Zamiast pralni chemicznej!

Flora bakteryjna w przewodzie pokarmowym noworodka zjawia się w kilka godzin po urodzeniu. Wątroba po urodzeniu jest stosunkowo duża i stanowi 4-5% wagi ciała. W okresie noworodkowym funkcja jej nabiera specjalnego znaczenia ze względu na rozległość pełnionych czynności, a równocześnie pewną niedojrzałość enzymatyczną. Magazynowanie żelaza, miedzi, witaminy A, D, glikogenu, białka sięga okresu płodowego. Z procesów odtruwających (związki z siarczanami, glicyną, procesy acetylacji) podkreślenia wymaga wiązanie z kwasem gl u kur on owym bilirubiny pośredniej (wolnej) przy pomocy katalizatora transferazy glukuronowej. Powstały w wyniku tej reakcji rozpuszczalny w wodzie glukuronian bilirubiny (bilirubina bezpośrednia - związana) może być wydalony na zewnątrz z moczem i żółcią. Bilirubina pośrednia (wolna) wytwarzana w układzie siateczkowo-śródbłonkowym jest nierozpuszczalna w wodzie, natomiast łatwo rozpuszcza się w lipidach komórkowych, głównie mózgu i tkanki tłuszczowej podskórnej. Płód wydala bilirubinę pośrednią (wolną) przez łożysko do krążenia matki.

U około 75% noworodków dochodzi do nadmiernego gromadzenia się bilirubiny pośredniej w surowicy krwi, co klinicznie daje obraz żółtaczki fizjologicznej noworodków. Występuje ona najczęściej między 2 a 3 dniem życia i znika 8-10 dnia. Noworodek w okresie narastającej żółtaczki jest zwykle mniej ruchliwy, bardziej senny, gorzej ssie. Zażółceniu ulegają: skóra, białkówki i śluzówki. Poziom bilirubiny we krwi u donoszonych może sięgać 12-14 mg%, u wcześniaków 18--20 i utrzymywać się dłużej. Żółtaczka powstaje w wyniku wspomnianej już niedojrzałości enzymatycznej wątroby.