Hipowitaminoza B1

Zdrowie » Hipowitaminoza B1

Hipowitaminoza B1 zwana chorobą beri-beri, najczęściej występuje u ludów wschodnich, odżywiających się głównie łuskanym ryżem i rybami, których pewne gatunki zawierają ferment tiaminazę. Niedobór witaminy B! może też być następstwem zaburzonego jej wchłaniania, biegunki. Niedobór witaminy Bj we wczesnym okresie choroby charakteryzuje się apatią, brakiem łaknienia i przyrostu wagi. Po tych objawach wstępnych wy-stępuje zapalenie nerwów obwodowych czuciowych i ruchowych. W ciężkich przypadkach beri-beri dochodzi u dzieci do drgawek i śpiączki. Czasami występują obrzęki o nie wyjaśnionej patogenezie i uszkodzenie mięśnia sercowego.

Pomocne w ustalaniu rozpoznania hipowitaminozy BŁ jest dokładne zebranie wywiadów i stwierdzenie podwyższonego poziomu kwasu pirogronowego w surowicy krwi. Leczenie polega na podaniu dzieciom 10 mg, dorosłym 50 mg witaminy Bt na dobę. Zaburzenia biochemiczne wyrównują się bardzo szybko, lecz zmiany w mięśniu sercowym i układzie nerwowym mogą się utrzymywać.