Hipowitaminoza B12

Zdrowie » Hipowitaminoza B12

Nieruchomości
http://wasze-nieruchomosci.pl
Znajdź swój dom
wśród naszych ogłoszeń.

Niedobór witaminy B12 może wystąpić: 1) u dzieci odżywianych dietą bezmięsną, 2) przy braku czynnika Castle'a, np. po resekcji żołądka lub w klasycznej niedokrwistości Addisona-Biermera, bardzo rzadko występującej w wieku dziecięcym, 3) przy braku receptora witaminy Bi2 w ścianie jelita, 4) wskutek zużycia witaminy Bi2 przez pasożyty jelitowe.

Do typowych objawów hipowitaminozy Bi2 należy makrocytowa nadbarwliwa niedokrwistość, zahamowanie wzrostu i zaburzenia neurologiczne w następstwie zwyrodnieniowych zmian w rdzeniu kręgowym. Hipowitaminoza B12 u kobiet w ciąży powoduje niedostateczne zapotrzebowanie ustroju dziecka w okresach życia płodowego i niską zawartość witaminy B12 w pokarmie kobiecym. Leczenie hipowitaminozy polega na podaniu witaminy B12 doustnie lub, jeśli istnieje podejrzenie zaburzonego wchłaniania w przewodzie pokarmowym, domięśniowo w dawce 15 mikrogramów/kg codziennie lub co drugi dzień przez 1-3 tygodnie, a następnie 2 mikrogramy/kg - do dwóch miesięcy.