Hipowitaminoza K

Zdrowie » Hipowitaminoza K

Odtrucie alkoholowe
www.odtruwamy.pl
Anonimowo, dojeżdżamy natychmiast.
Doświadczony zespół lekarzy.

U noworodków dojrzałych hipowitaminoza K może być spowodowana zaburzonym składem flory jelitowej - najczęściej w następstwie stosowania antybiotyków, niedostatecznym dowozem w pokarmach i zaburzonym wchłanianiem w przewodzie pokarmowym idącym w parze z zaburzeniem wchłaniania tłuszczów. U wcześniaków niedobór witaminy K jest związany z nikłymi zapasami z okresu życia płodowego i z brakiem bakterii jelitowych produkujących witaminę K.

Niedobór witaminy K prowadzi do skazy krwotocznej charakteryzującej się krwawieniami wewnętrznymi i podskórnymi w wyniku upośledzonego przechodzenia protrombiny w trombinę. W tych przypadkach czas protrombinowy oznaczony metodą Ouicka, a więc czas krzepnięcia osocza po dodaniu tromboplastyny jest przedłużony (norma 12-24 s.).