JĘZYK

Zdrowie » JĘZYK

U zdrowego dziecka język mieści się swobodnie w jamie ustnej, jest różowy, wilgotny, a bogactwo ruchów, które może wykonywać, jest bardzo duże. Macroglossia. U niektórych dzieci, np. z niedoczynnością tarczycy, język może być tak duży, że nie mieści się w jamie ustnej, wystaje spoza ust i może utrudniać oddychanie i przyjmowanie pokarmów.

U dzieci z niedorozwojem żuchwy język jest zepchnięty do tyłu (glossoptosis), w pozycji na wznak i w czasie snu w cięższych przypadkach, zwłaszcza u młodych niemowląt, może powodować napady duszenia się. Taką ewentualność lekarz powinien przewidzieć i dziecko odpowiednio zabezpieczyć.

Język geograficzny to taki, na którego powierzchni znajdują się mniej lub więcej wysycone czerwone plamy, ułożone w formie mapy. Plamy powstają wskutek złuszczenia się nabłonka brodawek nitkowatych. Wielkość plam, ich liczba, rozmieszczenie, wygląd granicy z prawidłową błoną śluzową są bardzo różne. Język geograficzny uważa się za objaw tzw. skazy wysiękowej.

Lingua scrotalis. Taką nazwę nadano językowi, którego górna powierzchnia jest pobróżdżona, jak obkurczona moszna. Jest to osobliwość budowy języka bez jakiegokolwiek znaczenia klinicznego. Język obłożony. Badanie, czy język jest obłożony, należało i należy do uświęconych tradycją. Biały osad na języku powstaje, gdy na przerosłych brodawkach nitkowatych gromadzą się bakterie i resztki pokarmowe. Język, a więc i osad na nim, może być wilgotny lub suchy, W niektórych przypadkach osad na języku może mieć ciemne zabarwienie. Obłożony język zawsze świadczy o jakiejś układowej lub uogólnionej chorobie dziecka.

Gdy dochodzi do złuszczenia nabłonka na brodawkach nitkowatych i powiększenia brodawek grzybowatych, język ma wygląd malinowego. Występuje on w przebiegu niektórych chorób zakaźnych, najczęściej płonicy. Motoryka języka ulega zaburzeniom przeważnie w następstwie schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Rzadziej jest ona ograniczona z powodu spraw zapalnych toczących się w samym języku lub jego najbliższym sąsiedztwie. W y j ą t k o w o ma to miejsce z powodu krótkości wędzideł- k a. W takim przypadku należy wędzidełko podciąć. Potrzeba wykonania tego zabiegu zachodzi tylko wyjątkowo.