Krwiak mięśni szyi

Zdrowie » Krwiak mięśni szyi

Krwiak mięśni szyi (kręcz szyi) powoduje uszkodzenie w obrębie mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego. Objawem charakterystycznym jest stwierdzenie zgrubienia w środkowej części mięśnia, przy którym najczęściej powstaje jednocześnie przykurcz powodujący przechylenie głowy do barku. Uszkodzenia te zwykle ustępują samoistnie w okresie 3-4 tygodni. Wskazane jest wczesne układanie korekcyjne pozycji głowy. W przypadkach utrzymywania przykurczu stosuje się masaże, bierną gimnastykę, korekcję pozycji.- Niektóre przypadki wymagają leczenia operacyjnego.

W przykurczach dłużej utrzymujących się należy myśleć o innej etiologii nie związanej z urazem porodowym, np. o rozwojowych zmianach kostnych w obrębie kręgów szyjnych, czy o niedorozwoju mięśni.