Leczenie choroby hemolitycznej

Zdrowie » Leczenie choroby hemolitycznej

Leczenie choroby hemolitycznej - poza przypadkami lżejszymi, w których wystarcza podanie dożylnego wlewu kroplowego z 10% roztworu glukozy, z .5% roztworu albumin lub małych przetoczeń dożylnych krwi - sprowadza się do wykonania zabiegu przetoczenia wymiennego krwi. Zabieg ten ma na celu z jednej strony usunięcie bilirubiny pośredniej, uczulonych krwinek i krążących przeciwciał, z drugiej podanie nieuczulonych kminek i osocza pozbawionego przeciwciał przeciw własnym krwinkom dziecka.

Zabieg przetoczenia wymiennego krwi stanowi metodę z wyboru. Wskazania do przetoczenia wymiennego w leczeniu choroby hemolitycznej noworodka ustala się, biorąc pod uwagę stan ogólny dziecka, badania krwi matki i dziecka oraz poziom bilirubiny w surowicy krwi i szybkość jej narastania. Poziomy bilirubiny: 5 mg°/o w surowicy krwi pępowinowej, w surowicy krwi noworodka do Przeprowadzenie zabiegu wymaga warunków sali operacyjnej. Zabieg wykonuje się zwykle metodą Diamonda w modyfikacji Gassera, przez żyłę pępowinową cewnikiem z masy plastycznej. Krew używana do zabiegu powinna być jak najświeższa, ze względu na narastające w miarę upływu czasu przesunięcia jonowe. Ilość użytej do przetoczenia krwi określa się na 2/i3 wagi ciała: przeciętnie przetacza się 2 - 3 razy tyle krwi, ile posiada noworodek (ilość krwi noworodka określa się na około 10°/o ciężaru ciała).

Dobór krwi do zabiegu zależy od rodzaju zestawienia konfliktowego dotyczącego grup krwi i czynnika Rh. W przypadkach konfliktu Rh należy przetaczać krew Rh-, grupowo zgodną z krwią dziecka. W przypadkach konfliktu A, B, 0 należy przetaczać krew grupy 0 z czynnikiem Rh zgodnym z krwią dziecka w przypadkach konfliktów podwójnych -- w zakresie grup krwi i czynnika Rh - przetacza się krew grupy O z czynnikiem Rh ujemnym. Krew używana do zabiegu powinna posiadać jak najniższe miano izoaglutynin, co można osiągnąć, dodając specjalnej substancji neutralizującej izoaglutyniny lub używając krwi uniwersalnej (tj. zawiesiny krwinek czerwonych grupy 0 w surowicy krwi grupy AB).

Podczas zabiegu pamiętać należy o podaniu na każde upuszczone 100 ml krwi 2-3 ml 10% glukonianu wapnia. Po ukończeniu zabiegu dziecku podaje się, w zależności od potrzeby, 2 mg witaminy K, profilaktycznie antybiotyki, kortykosterydy 2-3 mg/kg, luminal, tlen. Po zabiegu dziecko wymaga indywidualnej pielęgnacji. W ciężkich przypadkach, przy nadmiernym narastaniu poziomu bilirubiny (pośredniej), zabieg przetaczania wymiennego powtarza się. O przystawieniu dziecka do piersi matki decyduje jego stan ogólny, oraz badanie pokarmu matki na przeciwciała. Do czasu utrzymywania się przeciwciał w pokarmie matki - dziecko karmi się pokarmem przegotowanym (niszczenie przeciwciał).