Leczenie hipowitaminozy K

Zdrowie » Leczenie hipowitaminozy K

Leczenie hipowitaminozy K polega na doustnym albo pozajelitowym podaniu witaminy K lub któregoś z analogicznie działających środków syntetycznych. Część z nich jest rozpuszczalna w wodzie. Dawka zapobiegająca objawom hipowitaminozy K u noworodków wynosi 1-2 mg. W nagłych przypadkach szybszy niż- witamina K efekt przeciwkrwotoczny daje przetoczenie świeżej krwi zawierającej gotowe czynniki krzepnięcia. Podanie bardzo wysokich dawek witaminy K u noworodków grozi wzrostem poziomu nie związanej z kwasem glukuronowym bilirubiny w surowicy krwi i wystąpieniem żółtaczki jąder podstawy mózgu.