Mechanizm działania witaminy D

Zdrowie » Mechanizm działania witaminy D

Mechanizm działania witaminy D nie jest jeszcze dotąd w pełni wyjaśniony. Wiadomo, że witamina D działa co najmniej w 3 miejscach ustroju: zwiększa wchłanianie wapnia i fosforu w jelicie cienkim, zmniejsza wydalanie fosforanów z moczem poprzez wzrost ich wchłaniania w kanaliku bliższym i zwiększa w niewielkim stopniu wydalanie wapnia z moczem oraz zwiększa wymianę wapnia i fosforu pomiędzy płynem międzykomórkowym i kością, stwarzając w ten sposób warunki lepszej mineralizacji kości. Wynikiem tych 3 zasadniczych sposobów działania jest zwiększone zatrzymanie wapnia i fosforu w ustroju i wzrost mineralizacji kośćca. W przypadkach niedostatecznego dowozu wapnia z pożywieniem witamina D podana w dużych dawkach zapobiega obniżeniu poziomu wapnia w płynie zewnątrzkomórkowym poprzez mobilizację wapnia z kości. W tym zakresie duże dawki witaminy D działają więc jak parathormon. Podobnie również jak parathormon zwiększają wydalanie fosforanów z moczem wysokie, przekraczające zapotrzebowanie dawki witaminy D.