Niedobór kwasu foliowego

Zdrowie » Niedobór kwasu foliowego

Spośród leków do niedoboru kwasu foliowego może prowadzić streptomycyna poprzez podniesienie zapotrzebowania na ten czynnik oraz stosowana w leczeniu białaczek aminopteryna, której efekt terapeutyczny oparty jest na antagonizmie w stosunku do kwasu foliowego. Znany jest fakt występowania objawów niedoboru kwasu foliowego u dzieci z przewlekle zaburzonym wchłanianiem w jelitach.

Podstawowym objawem niedoboru kwasu foliowego jest upośledzona produkcja i dojrzewanie w szpiku kostnym upostaciowanych elementów krwi. Prowadzi to do niedokrwistości megaloblastycznej, małopłytkowości i krótkotrwałej, typowej dla ostrego niedoboru kwasu foliowego granulocytopenii.

Niedokrwistości spowodowanej niedoborem kwasu foliowego często towarzyszą lub wyprzedzają zaburzenia trawienia manifestujące się epizodami biegunkowymi (oddawanie obfitych, tłuszczowych, cuchnących stolców). Krzywa cukrowa po doustnym podaniu glukozy jest płaska w wyniku upośledzonego wchłaniania w jelitach.

Niestałym objawem niedoboru kwasu foliowego jest wrzodziejące zapalenie jamy ustnej. Leczenie. Po podaniu kwasu foliowego w dawce 15 mg na dobę lub kwasu folinowego w dawce 3 mg na dobę następuje bardzo szybki powrót do zdrowia. Celowe jest równoczesne stosowanie z kwasem foliowym witaminy C sprzyjającej przejściu kwasu foliowego w kwas folinowy.