NIEDODMA

Zdrowie » NIEDODMA

Niedodma stanowi częstą przyczynę zaburzeń oddychania noworodka. U wcześniaków i noworodków urodzonych z ciąży patologicznej lub porodu o przebiegu nieprawidłowym proces rozprężania się tkanki płucnej i upowietrzniania jej następuje z pewnym opóźnieniem. Niedodma wtórna powstaje najczęściej przy aspirowaniu wód płodowych lub zachłyśnięciu się podawanymi płynami (płyny obojętne, mleko kobiece).. Przyczynę niedodmy stanowić mogą zaburzenia ośrodkowego systemu nerwowego, jak również nieprawidłowości rozwojowe w obrębie układu oddechowego. Stan dziecka i postępowanie lekarskie uzależnione są od przyczyn niedodmy.

Zapobieganie. Podkreślenia wymagają możliwości zapobiegawcze, jak niedopuszczanie do stanów, niedotlenienia płodu w okresie ciąży i porodu oraz właściwe odżywianie i pielęgnowanie noworodka.