NOWORODEK HIPOTROFICZNY

Zdrowie » NOWORODEK HIPOTROFICZNY

Termin ten określa zwykle noworodki z wagą poniżej 2501 g, urodzone o czasie lub z ciąży przeterminowanej. Najczęściej noworodki te są zaliczane do grupy wcześniaków ze względu na niską wagę urodzeniową i stanowi około V3 wszystkich wcześniaków. Klinicznie różnią się one od wcześniaków, są dojrzalsze i wykazują znacznie niższe odsetki zgonów. Są to noworodki pochodzące z ciąży, w których powstały zaburzenia między ustrojem matki a rozwijającym się jajem. Wiele czynników może mieć wpływ na zakłócenie prawidłowego rozwoju płodu. W większości przypadków stwierdza się u matek zatrucie ciążowe ze znaczna hipoproteinemią, przewlekłe choroby nerek, samoistne nadciśnienie oraz często zmiany patologiczne tkanek łożyska.

Noworodki hipotroficzne charakteryzuje : sucha, pomarszczona, nie łuszcząca się skóra, brak na niej mazi płodowej, często skóra i pępowina są podbarwione smółką (oddawanie smółki wewnątrz- maciczne w przypadkach niedotlenienia) podskórna tkanka tłuszczowa jest słabo rozwinięta zwracają uwagę długie kończyny z długimi paznokciami i duża, stosunkowo dobrze owłosiona głowa twarz ma charakterystyczny starczy wyraz współczynnik waga- - w zrost obniżony do 53-55 (norma 60-70).

Noworodki hipotroficzne, mimo występujących objawów zespołu niedotlenienia i bardziej nasilonych stanów hipoglikemicznych w pierwszych 2-3-do- Ryc. 47. Noworodek hipotroficzny. Dojrzały bach Życia, przystosowują się dosyć wyraz twarzy, długie, szczupłe kończyny Sprawnie do warunków Życia pozałonowego: chętnie jedzą, przybywają stosunkowo szybko na wadze nie wykazują skłonności do stanów hiperbilirubinemii- nie ulegają tak łatwo zakażeniu, jak wcześniaki. Rokowanie co do dalszego rozwoju tych dzieci zależy od stanu po urodzeniu, rodzaju czynnika uszkadzającego, czasu działania tego czynnika oraz od sprawności opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w okresie noworodkowym.