Obrzęk opon i mózgu

Zdrowie » Obrzęk opon i mózgu

Obrzęk opon i mózgu jest klinicznie lżejszym uszkodzeniem ośrodkowego systemu nerwowego, w skutkach jednak może okazać się podobnie niekorzystnym, szczególnie co do prawidłowego, późniejszego rozwoju. Ospałość, mniejsza ruchliwość, obniżenie ciepłoty, nieraz napięcie ciemiączka, upośledzona pierwsza adaptacja, niechęć do ssania, źle wyrównujący się fizjologiczny spadek wagi urodzeniowej, wymioty - składają się na zespół objawów towarzyszących. W rozpoznaniu uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego pomocną jest analiza stanu zdrowia matki, warunków jej życia, przebiegu ciąży i porodu. Stwierdzono, że urazy okołoporodowe występują w 30-50% porodów u kobiet niezamężnych i u kobiet, których ciąża przebiega nieprawidłowo (np. zatrucie ciążowe, krwawienia). I razowość noworodków zwiększają niektóre zabiegi położnicze, jak kleszcze, pomoc ręczna, obrót, ręczne wydobycie płodu, stosowanie wyciągu próżniowego. Uszkodzenia noworodków z cięcia cesarskiego wiążą się zwykle nie tyle z samym zabiegiem, co z czasem podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu i wskazaniami do niego (cięcie cesarskie wykonane ze względu na krwotok, wskutek przedłużającego się II okresu porodu, objawów niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu).

W pielęgnowaniu i postępowaniu lekarskim z noworodkami z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego na pierwszym miejscu należy postawić jak największy spokój. Zabiegi, toaletę i karmienie najlepiej wykonywać, nie wyjmując dziecka z łóżka. Leczenie polega głównie na podawaniu tlenu, zapewnieniu odpowiedniej temperatury otoczenia (dogrzewanie dziecka lub oziębianie), stosowaniu środków uspokajających, preparatów wapnia, kroplowych wlewań dożylnych z 10°/» roztworu glukozy i wstrzyknięć dożylnych 40% roztworu glukozy, podawanie witamin (C, B compl., K), przetaczań świeżej krwi w niewielkich ilościach (5- 10 ml/kg wagi). Profilaktycznie stosowane są antybiotyki. Pomocnymi w rozpoznawaniu i leczeniu są badania: neurologiczne i rentgenograficzne.