OCENA KLINICZNA NOWORODKA

Zdrowie » OCENA KLINICZNA NOWORODKA

Pierwsze oględziny i badanie lekarskie noworodka powinny odbyć się bezpośrednio po urodzeniu. Badanie przeprowadza lekarz pediatra, ewentualnie lekarz nadzorujący poród. Badanie to stanowi pierwszą ocenę wydolności życiowej noworodka, jego dojrzałości, a jednocześnie wykrywa i dokumentuje zauważone odchylenia. O wynikach badania lekarskiego i zauważonych odchyleniach od stanu prawidłowego należy w sposób oględny zawiadomić matkę, a gdy stan jej na to nie pozwala, jak najszybciej rodzinę.

Wywiady dotyczące stanu zdrowia matki i ojca, wieku, charakteru pracy, warunków środowiskowych, zdrowia reszty dzieci, przebiegu poprzednich ciąż i porodów, przebiegu ostatniej ciąży i porodu, jak również analiza badań dodatkowych matki uzupełniają wynik oględzin.

Test V. Apgar stosowany w wielu klinikach, a oparty na punktowaniu pięciu umownych cech, określonych w 60 sekund po urodzeniu, ułatwia lekarzowi pierwszą ocenę dziecka, a nawet pozwala, na ocenę w pewnym stopniu jakości opieki położniczej. Sumę punktów 10 otrzymuje noworodek bez zastrzeżeń, sumę 0 noworodek bez oznak życia - martwo urodzony. Za noworodka martwo urodzonego należy uważać noworodka, którego zgon nastąpił przed całkowitym wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki. Liczbę 7 uznano za graniczną, powyżej 7 noworodek dobrze rokuje, poniżej 7 rokowanie staje się wątpliwe noworodki z oznaczeniami 6, 5, 4 wymagają specjalnie troskliwej opieki i pomocy lekarskiej.

Za noworodka żywo urodzonego należy uważać takiego, który bezpośrednio po wydaleniu lub wydobyciu z ustroju matki oddycha lub wykazuje przynajmniej jedną z oznak życia, jak bicie serca, tętnienie pępowiny, określony ruch mięśni dowolnych. Noworodek żywo urodzony jest noworodkiem donoszonym, jeżeli waży co najmniej 2501 g, a w razie urodzenia się bliźniąt lub noworodków z porodu mnogiego, jeżeli chociaż jeden waży co najmniej 2201 g (definicje statystyczne).

Przeciętna waga noworodka donoszonego waha się od 3000 do 3500 g, długość ciała wynosi przeciętnie 50 - 52 cm, proporcje ciała są charakterystyczne. Zdrowy donoszony noworodek ma kształty zaokrąglone, jest ruchliwy, krzyczy głośno, dźwięcznie, oddycha regularnie.