Oddychanie płucne zewnątrz maciczne

Zdrowie » Oddychanie płucne zewnątrz maciczne

Oddychanie płucne zewnątrz maciczne zaczyna się z reguły, zanim ustanie tętnienie pępowiny. Jeśli noworodek jest zdrowy, podrażnienia czuciowe są zupełnie wystarczające do wywołania rytmicznych ruchów oddechowych. Najważniejszym bodźcem wywołującym pierwsze ruchy oddechowe jest właśnie nagła anoksja płodu, wywołana przerwą w dowozie tlenu z krwi matki. Fizjologiczny uraz pępowiny, zetknięcie się jej z powietrzem, oziębienie, kurcz naczyń, osłabienie prądu krwi powodują szybki, pogłębiający się spadek poziomu tlenu we krwi z jednoczesnym podwyższeniem ilości C02. Bardzo duże jednak niedotlenienie nie pobudza ośrodka oddechowego, a raczej obniża lub znosi jego pobudliwość.