Odporność czynna w okresie noworodka

Zdrowie » Odporność czynna w okresie noworodka

Odporność czynna w okresie noworodka ma niewielkie znaczenie, gdyż produkcja własnych przeciwciał zaczyna się w 2 - 4 tygodniu życia. Na zakończenie rozważań dotyczących fizjologii okresu noworodka należy podkreślić, że pomimo dość sprawnego przystosowania się donoszonego, zdrowego noworodka do warunków życia zewnątrzłonowego, równowaga jego procesów biochemicznych znajduje się na granicy normy fizjologicznej i łatwo może ulec zachwianiu.

Charakterystyczne dla okresu noworodka stany przejściowe, jak spadek wagi, żółtaczka, odczyny hormonalne oraz zmiany skóry, przy pewnych sprzyjających warunkach - mogą stać się źródłem zmian patologicznych. Przykłady: żółtaczka przy zawyżonym poziomie wolnej bilirubiny może spowodować uszkodzenie jąder podstawnych mózgu, działanie estrogenów matki przy skłonności do krwawień w okresie noworodka może doprowadzić do nadmiernego krwawienia z pochwy, a zmiany skóry łatwo prowadzą do zakażeń w jej obrębie. Podobnych przykładów jest wiele, nasuwa się więc jeden praktyczny wniosek: noworodkowi należy zapewnić właściwe warunki środowiskowe, uwzględniające jego cechy morfologiczne, fizjologiczne i biochemiczne.