Płuca płodu

Zdrowie » Płuca płodu

Płuca płodu nie pełnią jednak czynności narządu oddychania, gdyż w tym okresie funkcję wymiany gazów bierze na siebie łożysko. Wymiana gazów w łożysku odbywa się na drodze dyfuzji. W stanach niedotlenienia matki występuje niedobór tlenu u płodu. Wzrastające ciśnienie C02 we krwi matki może uniemożliwić płodowi wydalanie tego gazu.

Nieobojętnym czynnikiem dla rozwoju układu oddechowego jest obecność ruchów oddechowych płodowych między 5 a 7 miesiącem życia płodowego z rytmem 45-65/min. W warunkach fizjologicznych powodują one ujemne ciśnienie w klatce piersiowej płodu, przyspieszając krwiobieg i sprzyjając żywszej wymianie gazów, a jednocześnie przygotowują ustrój do czynności oddechowej w życiu pozałonowym. Powstawanie ruchów oddechowych w życiu płodowym należy do czynności rdzeniowego ośrodka oddechowego.