Podstawowa funkcja biochemiczna witaminy A

Zdrowie » Podstawowa funkcja biochemiczna witaminy A

Podstawowa funkcja biochemiczna witaminy A w komórkowej przemianie materii do tej pory nie została poznana. Wiadomo, że zarówno przy jej braku, jak przy nadmiarze upośledzone jest powstawanie mukopolisacharydów i kwasów nukleinowych pogłębia się zaburzenie syntezy białek w następstwie niedoboru białka w diecie zahamowana jest hydroksylacja 11-dezoksykortykosteronu, zwiększone jest ciśnienie śródczaszkowe. Witamina A wchodzi w skład znajdujących się w siatkówce barwników wrażliwych na światło, niezbędnych dla widzenia przy słabym oświetleniu i dla widzenia kolorów. Ponadto witamina A potrzebna jest dla zachowania prawidłowej budowy nabłonka i naskórka, dla prawidłowego śródchrzęstnego wzrostu kości, dla utrzymania prawidłowego poziomu lizozymu i aktywności properdyny w surowicy krwi.

Niemowlęta powinny otrzymywać 1500-3000 j. witaminy A dziennie, starsze dzieci 2000-4500, dorośli 5000 j. Jednostka międzynarodowa odpowiada 0,34 mikrograma syntetycznego octanu akseroftolu. Przeciętna dieta dostarcza wystarczającą ilość witaminy A.