Proces krzepnięcia krwi

Zdrowie » Proces krzepnięcia krwi

Proces krzepnięcia krwi wykazuje pewną chwiejność układu krzepnięcia z predyspozycją do krwawień o różnym nasileniu. W okresie pierwszego tygodnia życia, a zwłaszcza między 4 a 7 dniem, poziomy protrombiny, czynnika VII (prokonwertyny) i czynnika V (proakceleryny)są obniżone. Czas protrombiny u większości noworodków bywa przedłużony. Do obniżenia wartości wymienionych czynników przyczynia się niedojrzałość wątroby i niedobór witaminy K. Niedobór witaminy K może powstać już w okresie życia płodowego. Po urodzeniu, początkowo prawidłowy poziom witaminy K ulega obniżeniu. Poziom fibrynogenu, mimo że wartości jego ustalają się na dolnej granicy normy, wystarcza do tworzenia się skrzepu (fibryny). Czas krzepnięcia wynosi u noworodka średnio około 3-4 min., czas krwawienia 2-3 min. W 4 dniu życia może występować nieznaczne przedłużenie czasu krzepnięcia, który w 9 dniu wraca do wartości wyjściowych. Kurczliwość skrzepu nie wykazuje odchyleń od normy u starszego dziecka. Liczba płytek krwi jest prawidłowa. Zaburzenia I fazy krzepnięcia (tworzenie tromboplastyny) spotyka się rzadko.