Przebieg choroby może być bardzo różny

Zdrowie » Przebieg choroby może być bardzo różny

Są przypadki przebiegające całkowicie skrycie, a rozpoznanie ich jest wynikiem przypadkowego badania radiologicznego. W innych znowu przypadkach po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych, nawet gdy są one bardzo groźne, następuje kliniczne wyzdrowienie (objawy radiologiczne mogą pozostawać). Taki przeważnie przebieg daje się spostrzegać, gdy pierwsze objawy choroby występują u noworodków7 lub młodych niemowląt.

Następną grupę stanowią dzieci, u których objawy choroby, gdy raz wystąpią utrzymują się bez przerwy. Może to być związane z wytworzonym wtórnie zwężeniem przełyku. Nieliczną grupę przypadków' stanowią te, w których od samego początku choroba ma niezwykle ciężki przebieg.