PRZEŁYK

Zdrowie » PRZEŁYK

U dzieci długość przełyku (od chrząstki pierścieniowatej do wpustu) zmienia się z wiekiem. Większa część przełyku przebiega w tylnym śródpiersiu, odcinek końców znajduje się w jamie brzusznej. U noworodka brzuszny odcinek przełyku mierzy 1-1,5 cm. Przełyk w śródpiersiu jest ruchomy. Natomiast jego brzuszny odcinek wraz z najbliższą częścią żołądka u zdrowego osobnika jest zupełnie nieruchomy. Przełyk w swoim przebiegu wykazuje trzy węższe odcinki. Są to: szyjna część przełyku, brzuszna i na poziomie łuku aorty. Pierścień mięśniowy w dolnym końcu przełyku jest znany pod nazwą zwieracza wpustu. Połknięty kęs przesuwa się wzdłuż przełyku dzięki ruchom perystaltycznym. Połknięty płyn przesuwa się ku żołądkowi siłą swej ciężkości, bez udziału pery- staltyki i zatrzymuje się w dolnym odcinku przełyku. Gdy zbierze się kilka łyków, zjawia się fala perystaltyczna i przesuwa zebrany płyn do żołądka. Gdy człowiek pije więcej, wpust pozostaje otwarty, a połykany płyn przechodzi do żołądka bez zatrzymywania się w przełyku. Poza okresami połykania zwieracz wpustu jest zamknięty. Wyjątek stanowią pierwsze 2-3 tygodnie życia, kiedy pod wpływem ciśnienia panującego w żołądku może występować od czasu do czasu rozwarcie zwieracza, a przez rozwarty wpust mogą mieć miejsce odpływy treści żołądka do przełyku.