Przemiana wodna

Zdrowie » Przemiana wodna

Stopień uwodnienia tkanek płodu i noworodka jest znaczny. Odsetek wody wynosi u 4-miesięcznego płodu około 91%, u noworodka około 77% u dorosłego około 60% jego wagi ciała. Noworodek posiada proporcjonalnie do wagi ciała niedużą masę mięśni i tłuszczu, a dużą ilość skóry i bardziej uwodnionej tkanki narządów wewnętrznych, jak mózg, wątroba, nerki,

Stosunek objętości wody zewnątrzkomórkowej do wewnątrzkomóikowej u noworodka wynosi 5:3. Spadek wagi urodzeniowej noworodka w pierwszych, dniach życia powoduje zmiany w uwodnieniu tkanek i związane z nim przesunięcia elektrolitowe. Dochodzi wtedy głównie do zmniejszenia ilości sodu i niewielkiego wzrostu potasu. Spadek wagi wiąże się: ze. zmniejszoną podażą płynów, z wydalaniem smółki, utratą wody przez płuca, skórę i z moczem, ubytki mazi płodowej oraz ze zmniejszeniem zapasów glikogenu i tłuszczu tkanki podskórnej w związku z niedostateczną ilością pożywienia w stosunku do zapotrzebowania. Spadek wagi pourodzeniowej waha się między 5 - 8%, nie powinien przekraczać 10% wagi, wyrównuje się najczęściej między 10 a 14 dniem życia.