Przewód pokarmowy noworodka

Zdrowie » Przewód pokarmowy noworodka

Przewód pokarmowy noworodka jest przystosowany do pełnienia swych funkcji i posiada wszystkie potrzebne zaczyny trawienne. Stosunek długości jelit do długości ciała jest wyższy niż u dorosłego - długość jelita cienkiego wynosi około 350 cm, jelita grubego - około 70 cm. Kątnica położona jest wyżej, a do prawego dołu biodrowego schodzi około 7 miesiąca życia.

Błona śluzowa jest dobrze rozwinięta. Jej charakterystyczną dla tego okresu cechą jest zwiększona przepuszczalność dla białek o dużej drobinie i dla drobnoustrojów. Ilość kosmków jelitowych u noworodka wynosi około miliona i wzrasta stopniowo (u dorosłego 4-6 milionów). Połknięte powietrze po 3 godzinach wypełnia równomiernie jelita.