Rokowanie w chorobie hemolitycznej

Zdrowie » Rokowanie w chorobie hemolitycznej

Rokowanie w chorobie hemolitycznej zależy od stopnia zaawansowania izoimmunizacji, dojrzałości i stanu ogólnego dziecka, nakładania się innych zespołów patologicznych (np. niedotlenienia, uszkodzenia wewnątrzczaszkowego, zakażenia) oraz od prawidłowości opieki nad matką w okresie ciąży, przeprowadzania porodu z uwzględnieniem dobra zagrożonego dziecka i jak najwcześniejszego (najlepiej w pierwszych sześciu godzinach życia) przeprowadzenia zabiegu przetoczenia wymiennego krwi.

Ograniczenie zgonów i trwałych uszkodzeń rozwojowych w wyniku choroby hemolitycznej łączy się z wnikliwą pracą poradni K, której jednym z zadań jest wczesne wykrywanie możliwych niezgodności serologicznych matka-płód z zapewnieniem hospitalizacji przed terminem porodu. W związku z tym przyjęta zasada oznaczania grupy krwi i czynnika Rh u wszystkich ciężarnych, aw przypadkach stwierdzenia czynnika Rh ujemnego lub obciążającego wywiadu rodzinnego - wykonania odczynu Coombsa pośredniego i badania poziomu przeciwciał powinna być jak najskrupulatniej przestrzegana.