Ropne sprawy zębodołowe

Zdrowie » Ropne sprawy zębodołowe

Gdy proces próchniczy dojdzie do jamy zęba, miazga zębowa ulega zakażeniu, które kończy się zwykle ropnym procesem w zębodole. Sprawy ropne zębodołu (nie leczone) mogą powodować podniesienie ciepłoty ciała, szerzyć się na sąsiadujące bądź bardziej odległe narządy, a nawet stać się punktem wyjścia dla infekcji uogólnionych. Dłużej trwające stany gorączkowe, względnie podgorączkowe pochodzenia zębowego występują u dzieci częściej, niż o tym powszechnie się myśli. Niestety są one bardzo często nie rozpoznawane. Leczenie ropnych spraw zębodołowych należy do stomatologa.