ROZWÓJ ŻOŁĄDKA I JEGO FUNKCJI WYDZIELNICZEJ

Zdrowie » ROZWÓJ ŻOŁĄDKA I JEGO FUNKCJI WYDZIELNICZEJ

Żołądek niemowlęcia znajduje się w górnej części jamy brzusznej i ma położenie poprzeczne. Jego duża krzywizna jest obrócona ku dołowi, a w linii środkowej ciała znajduje się 1-2 palce powyżej pępka. Kształtem swoim przypomina odwróconą retortę. O pojemności żołądka dziecka w pierwszym roku życia mówią w przybliżeniu wielkości poszczególnych posiłków. W pierwszym roku życia żołądek rośnie szybko, zwłaszcza w okolicy dna. 

Między 7 a 11 rokiem życia już zupełnie przypomina żołądek dorosłego. Wraz ze zmianą kształtu zmienia sic kierunek długiej osi żołądka z poziomego na pionowy. Sok żołądkowy zawiera wodny roztwór kwasu solnego, zaczyny trawienne, mucynę, aminokwasy, aminy, mocznik, amoniak, chlorki obojętne oraz sole mineralne. Jonogram soku żołądkowego wygląda następująco: Ilość soku na czczo xi dzieci do roku wynosi wg Polonowskiego od 2 do 4 ml, do 5 lat - 6 ml, u starszych - 10 ml jego pH odpowiednio 3-2, 2-1 i 1,5-1,0. Z zaczynów soku żołądkowego zasługują na podkreślenie następujące: dwa układy pepsynowe pepsyna właściwa z optimum działania przy pH 1,5-3,0 i katepsyna o największej aktywności przy pH 3,5-4,0, podpuszczka działająca przy pH 6,0-6,5, żelatynaza, lipaza czynna tylko w środowisku kwaśnym i czynnik wewnątrzpochodny warunkujący wchłanianie witaminy B12. Rola trawienna katepsyny występuje najjaskrawiej u niemowląt, u których pH soku jest wyższe niż u dzieci starszych, czy u dorosłych.

Przy ocenie funkcji wydzielniczej żołądka obowiązuje metoda frakcjonowanego badania. Najbardziej rozpowszechniona jest technika zaproponowana przez Lamblinga. Pacjentowi będącemu na czczo wprowadza się do żołądka zgłębnik o średnicy 2 mm i w ciągu 15 minut aspiruje się sok żołądkowy. Następnie wstrzykuje się podskórnie histaminę i przez dwie godziny, w odstępach 15-minutowych odsysa się zawartość żołądka. W ten sposób otrzymuje się krzywą pohistaminowego wydzielania soku żołądkowego, która w prawidłowych warunkach ma charakter dzwonu. Wartości szczytowe obserwuje się między 30' a 60', a powrót do wielkości wyjściowych po 2 godzinach. Dorosłym Lambling wstrzykiwał histaminę w ilości 0,01/kg. .Wobec mniejszej wrażliwości na histaminę niemowląt, dawka jej w tym wieku powinna być dziesięciokrotnie większa - 0,1/kg.

Wolny kwas solny odsysany przez 15 minut u niemowląt na czczo wynosi 10,5 + 4,5 mEq/l, kwasota ogólna 24.8+7,4, zdolność buforowania 14,4 + 3,5, pepsyna 83 + 24 j. peps./ml. Wartości szczytowe po histaminie dla wolnego kwasu solnego i kwasoty ogólnej występują u niemowląt przeważnie w 60'. Wynoszą one dla wolnego kwasu solnego 43 mEq/l dla kwasoty ogólnej 51 mEq/l. Dla pepsyny 117 j. peps./ml, ale jej wartość szczytowa występuje już w 15 minut po pobudzeniu histaminowym .