Ruchy noworodka

Zdrowie » Ruchy noworodka

Ruchy noworodka cechuje brak koordynacji. Odruchy bezwarunkowe (są związane z rozwiniętą funkcją ośrodków podkorowych. Napięcie mięśni jest wzmożone, przy tym bardziej zginaczy niż prostowników. Ośrodkowy układ nerwowy jest bardzo wrażliwy na stany niedotlenienia. Jako główne źródło energii komórki nerwowe wykorzystują glukozę. Młode niedojrzałe komórki nerwowe noworodka szybko ulegają czynnościowemu wyczerpaniu, co powoduje zwiększoną ilość snu (reakcja hamowania).

W miarę dojrzewania układu nerwowego zmienia się jego budowa chemiczna. W okresie płodowym lipidy są reprezentowane głównie przez fosfolipidy (70-75%), cholesterol (20-25%) i cerebrozydy (10%). U noworodka donoszonego stosunek lipidów tkanki mózgowej stopniowo zmienia się, w 3 miesiącu życia zbliża się do ¿kładu mózgu dorosłego. Podobnie wzmaga się aktywność enzymatyczna - wzrastają poziomy cholinesterazy, anhydrazy węglanowej, dekarboksvlazy glutaminowej. Pewną oporność tkanki mózgowej płodowej na głód tlenowy można tłumaczyć stosunkowo małym zapotrzebowaniem tlenu przez niedojrzałą tkankę nerwową i dużą aktywnością enzymów ułatwiających glikolizę beztlenową.

Cechą charakterystyczną układu ośrodkowego nerwowego jest niedostateczne jego zabezpieczenie przez barierę naczyniowo-mózgową przepuszczalną dla szeregu toksycznych substancji, co w okresie płodowym może być z jednej strony korzystne (szybkie eliminowanie produktów kwaśnych), z drugiej zaś niebezpieczne, np. działanie uszkadzające leków, hormonów, bilirubiny pośredniej, drobnoustrojów. Wiele encefalopatii okresu płodowego i noworodkowego wiąże Się z przepuszczalnością bariery naczyniowo-mózgowej. Zmysły noworodka są dobrze rozwinięte. Patrz „Rozwój psychiczny dziecka".