Skóra noworodka

Zdrowie » Skóra noworodka

Skóra noworodka pokryta jest mazią płodową (Vernix caseosa), Substancją tłuszczową powstającą w ostatnich miesiącach życia płodowego. Maź płodowa składa się z komórek tłuszczowych i warstwy rogowej, zawiera cholesterol, glikogen, Maź płodowa posiada znaczenie ochronne, wsysa się w ciągu pierwszej doby życia. Skóra jest cienka, naskórek delikatny ze słabo rozwiniętą warstwą komórek rogowych, luźno związany ze skórą właściwą. Skóra noworodka jest elastyczna, różowa, na stopach i dłoniach (bezpośrednio po urodzeniu) nieznacznie zasiniona, gruczoły łojowe dobrze rozwinięte, potowe słabiej. Tkanka tłuszczowa podskórna dobrze rozwinięta.

Początkowo żyworóżowe zabarwienie skóry noworodka (przekrwienie) ustępuje w ciągu dwóch pierwszych dni życia. W późniejszych dniach można obserwować powierzchowne łuszczenie się naskórka, przy znacznej suchości skóry oraz czasami wykwity pokrzywkowe, których obecność tłumaczy się odczynem na mleko matki. Często również, przeważnie na czole i karku, występują plamy naczyniowe (wskutek nieprawidłowego zwężenia się naczyń włosowatych) oraz drobne zaczopowania ujść gruczołów łojowych, najczęściej w skórze nosa, tzw. m iii a. Wszystkie te zmiany stanowią stany fizjologiczne skóry noworodków. Większość z nich ustępuje w okresie noworodkowym plamy naczyniowe zazwyczaj cofają się pod koniec 1 r. życia.