ŚLINIANKI

Zdrowie » ŚLINIANKI

Dorosły wytwarza 1000-1500 ml śliny na dobę. Niemowlę 8-10 razy mniej. W pierwszych trzech miesiącach życia ilość wytwarzanej śliny jest raczej skąpa. Pod wpływem zawartej w ślinie ptialiny i w mniejszym stopniu maltazy skrobia rozkłada się do maltozy. Poza tym należy podkreślić przeciwbakteryjne działanie śliny, zwilżanie pokarmu i nadawanie mu odpowiedniej konsystencji, buforowanie kwasów i zasad. Ilość wytwarzanej śliny może być czasami bardzo duża. Mówimy wtedy o ślin o tok u. Powodują go stany podrażnienia jamy ustnej, owrzodzenia błony śluzowej, zapalenia dziąseł, stany nudności, niektóre leki.

Spotyka się i odwrotne stany, gdy ilość wydzielanej śliny jest za skąpa. Następstwem tego jest suchość jamy ustnej. Ślina staje się bardzo gęsta i mocno ciągnąca się. Najczęściej suchość jamy ustnej widzi się w stanach odwodnienia ustroju. Suchość jamy ustnej często występuje wtedy, gdy dziecko ma. dłużej otwarte usta (niedorozwój umysłowy, dłużej trwający krzyk dziecka). W takich przypadkach produkcja śliny nie jest mała, a suchość jamy ustnej zależy od nadmiernego wysychania śliny. Ze stanów patologicznych ślinianek zasługuje na podkreślenie świnkowe zapalenie ślinianek (będzie o nim mowa w dziale o chorobach zakaźnych), ropne zapalenie ślinianek i ich torbiele.