Układ hormonalny płodu i matki

Zdrowie » Układ hormonalny płodu i matki

Układ hormonalny płodu i matki są wzajemnie zależne niektóre hormony -- zarówno wytwarzane przez matkę, jak i przez płód - przechodzą przez łożysko. Braki hormonalne płodu i matki w czasie ciąży mogą się wzajemnie wyrównywać. Tarczyca rośnie szybko w okresie życia płodowego i w końcu ciąży osiąga morfologiczną i czynnościową dojrzałość. Skutkom braku jodu na rozwój tarczycy płodu można zapobiegać przez podawanie matce preparatów zawierających jod.

Przytarczyce, tak samo jak tarczyca, są w momencie urodzenia czynnościowo i morfologicznie dojrzałe w okresie noworodkowym niedoczynność przytarczyc może się objawiać znaczną hipokalcemią.

Grasica powiększona fizjologicznie w okresie noworodkowym nie daje zaburzeń oddychania. U noworodków waga części wysepkowej trzustki wynosi 0,8 g, gdy cały narząd waży 3 g u dorosłego 1-2fl/o całej trzustki. Skład komórek i układu wysepkowego ulega u płodu i noworodka ciągłym zmianom. Stosunek komórek wytwarzających glukagon do wytwarzających insulinę u noworodka wynosi 1 : 1 (u dorosłego 5 : 1). Wrażliwość płodu i noworodka na działanie insuliny jest wybitnie zwiększona. Nadnercza -- patrz choroby układu dokrewnego. Przysadka - rola jej w okresie płodowym i noworodkowym nie jest sprecyzowana.