URAZY PORODOWE

Zdrowie » URAZY PORODOWE

Urazy porodowe u płodu i noworodka to te, które powstały w związku z przebiegiem porodu. Decydującą rolę odgrywają tu czynniki mechaniczne i niedotlenienie (uraz mechaniczny i biochemiczny).