Urazy rdzenia

Zdrowie » Urazy rdzenia

Urazy rdzenia zdarzają się przede wszystkim przy zbyt silnym pociąganiu za szyję dziecka, przy mocnym przygięciu lub odgięciu głowy. Porodowe uszkodzenia rdzenia są jedną z przyczyn zaburzeń oddychania u noworodków ze względu na przeszkodę, jaką stanowią na drodze ośrodki-obwód. Ośrodki rdzeniowe decydują o najbardziej pierwotnej formie ruchów oddechowych, o charakterze oddechów rybich. Przy uszkodzonych ośrodkach oddechowych wyższego rzędu oddychanie zewnątrz łonowe rozpoczyna się zwykle pod postacią ruchów oddechowych płodowych.

Objawy kliniczne wiążą się z umiejscowieniem i rozległością uszkodzeń należą do nich: zaburzenia oddychania, obniżenie lub zniesienie odruchów ścięgnistych, porażenia wiotkie kończyn dolnych, zaburzenia czynności układu moczowego, osłabienie lub zniesienie czynności zwieraczy, zaburzenia połykania, często uogólniona wiotkość, upośledzona działalność mięśni klatki piersiowej i brzucha. Objawy uszkodzenia splotu barkowego towarzyszą odchyleniom tym w około 30% przypadków. Zgony wczesne spowodowane są: wynaczynieniami, rozdarciami opony twardej i istoty rdzenia, zniszczeniem tkanki nerwowej, obecnością rzekomych torbieli wypełnionych krwią.