Wgniecenia kości czaszki

Zdrowie » Wgniecenia kości czaszki

Wgniecenia kości czaszki należy oceniać zawsze bardzo ostrożnie, niezależnie od nikłości początkowego obrazu klinicznego. W przypadku stwierdzenia wgniecenia kości czaszki należy zawsze przeprowadzić konsultację z lekarzem chirurgiem i neurologiem przed wypisaniem dziecka z oddziału, ewentualnie w razie trudności, przy dobrym stanie ogólnym dziecka, skierować je do poradni specjalistycznej w celu dalszej obserwacji.