WITAMINA B12

Zdrowie » WITAMINA B12

Witamina B12 nosi nazwę kobalaminy lub cyjanokobalaminy. Witamina B12 dostarczana jest do ustroju z pokarmami pochodzenia zwierzęcego, głównie z mięsem i wątrobą i produkowana jest przez bakterie przewodu pokarmowego.

Witamina wchłania się w przewodzie pokarmowym po związaniu z swoistym białkiem zawartym w błonie śluzowej żołądka i jelita cienkiego, tzw. czynnikiem Castle'a. Wolna witamina B12 niezwiązana przez czynnik Castle'a jest w przewodzie pokarmowym absorbowana przez bakterie i nie zostaje wchłonięta. Witamina B12 połączona z czynnikiem Castle'a, przy współudziale jonów wapnia, wiąże się z białkowym akceptorem zawartym w ścianie jelita. Po przejściu przez ścianę przewodu pokarmowego połączenie witaminy B12 z czynnikiem Castle'a zostaje stopniowo rozłożone z uwolnieniem witaminy B12 do krwi, gdzie łączy się ona z gamma-globulinami.

Witamina B12 jest niezbędna do syntezy kwasów nukleinowych oraz wpływa na przemianę grup metylowych. Zapotrzebowanie na witaminę B12 nie jest ściśle określone, wynosi kilka gamma na dobę i jest w pełni pokrywane przy przeciętnej zawartości mięsa w diecie.