WITAMINA D

Zdrowie » WITAMINA D

Wśród poznanych do tej pory związków sterydowych o działaniu przeciwkrzywiczym największe znaczenie ma dla człowieka witamina D2 i D3. Witamina D2 - ergokalcyferol - powstaje przez poddanie działaniu promieni pozafiołkowych sterolu roślinnego - ergosterolu. Witamina D3 - cholekalcyferol - jest pochodzenia zwierzęcego i powstaje z zawartej w skórze prowitaminy -- 7-dehydro- cholesterolu - pod wpływem promieni pozafiołkowych.

Za umowną jednostkę międzynarodową witaminy D przyjęto 0,025 mikrograma krystalicznego kalcyferolu. Pojęcie jednostki międzynarodowej dla witaminy D2 i D3 jest takie samo, gdyż ich działanie jest jednakowo silne. Tak więc 40 000 j. m. witaminy D2 lub D3 równe są 1 miligramowi krystalicznego kalcyferolu. Zawartość witaminy D w mleku krowim wynosi 0,3-4 j. m./lOO ml, kobiecym 4-6 j. m./lOO ml. Z pokarmów największą ilość witaminy D zawierają niektóre gatunki ryb oceanicznych i tran rybi. Niewielkie ilości zawiera masło, żółtko jaja, wątroba cielęca. Możliwość wzbogacenia diety w witaminę D dają poza tranem preparaty witaminy D2 lub D3 uzyskiwane przez naświetlenie odpowiednich steroli promieniami pozafiołkowymi.

Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach i jej wchłanianie w przewodzie pokarmowym jest upośledzone w przypadkach zaburzeń trawienia i wchłaniania tłuszczów. Istnieją w handlu preparaty zawierające wodne i alkoholowe roztwory witaminy D. Preparaty te są przydatne u wcześniaków i u niemowląt źle tolerujących tłuszcze. Zarówno wprowadzona do ustroju z zewnątrz, jak powstała z prowitaminy w sikorze witamina D3 jest magazynowana w wątrobie, gdzie następuje jej przekształcenie w aktywny metabolit 25-hy droksycholekalcyferol.