WITAMINA K

Zdrowie » WITAMINA K

Istnieją dwie postacie witaminy K: witamina Kx (2-metylo-3-fitylo-l,4-nafto- chinon) występuje głównie w zielonych częściach roślin, witamina K2 (2-metylo- -3-dwufarnezylo-l,4-naftochinon) produkowana jest przez pałeczkę okrężnicy i inne bakterie jelitowe. Witamina K wchłania się w przewodzie pokarmowym razem z tłuszczami i magazynowana jest w wątrobie. Odgrywa ona rolę w wytwarzaniu przez wątrobę czterech czynników biorących udział w krzepnięciu krwi: 1) protrombiny, 2) prokonwertyny, czyli czynnika VII, 3) czynnika X Stuarta, 4) czynnika IX Christmasa. Niedobór witaminy K najbardziej odbija się na produkcji prokonwertyny. Zapotrzebowanie na witaminę K nie jest dokładnie określone, gdyż dowóz z zewnątrz stanowi tylko uzupełnienie ilości produkowanych przez florę jelitową.