Wychowanie wcześniaka

Zdrowie » Wychowanie wcześniaka

Wychowanie wcześniaka wymaga specjalnej opieki uwzględniającej potrzeby niedojrzałego i często uszkodzonego dziecka. Warunki środowiskowe, opieka lekarska i pielęgniarska powinny uwzględniać niedorozwój fizyczny niedonoszonego dziecka i niedojrzałość jego funkcji fizjologicznych, jak wadliwa termoregulacja, niedojrzałość ośrodków oddechowych i tkanki płucnej, niedostosowanie przewodu pokarmowego do jego zadań i wreszcie niedojrzałość immunologiczna wyrażająca się w skłonności do zakażeń.