Wzrost poziomu wapnia w surowicy krwi

Zdrowie » Wzrost poziomu wapnia w surowicy krwi

Wzrost poziomu wapnia w surowicy krwi najłatwiej jest uzyskać, podając dobrze wchłaniający się z przewodu pokarmowego chlorek wapnia. Stanowi on nie tylko źródło jonów wapnia, ale wywiera działanie zakwaszające i zwiększa również ilość zjonizowanego wapnia w surowicy. Chlorek wapnia w tężyczce jawnej stosuje się w postaci 10% roztworu doustnie w dawce 5 ml/kg/dobę w 4-5 porcjach. Pierwsza dawka powinna 3-krotnie przewyższać obliczone w ten sposób następne dawki. Po ustąpieniu objawów jawnej tężyczki dawkę chlorku wapnia obniża się do połowy. Jeśli chlorek wapnia jest w postaci bezwodnika, dawka powinna być o połowę mniejsza i podawana w 5°/o roztworze.

Stosując chlorek wapnia, trzeba się liczyć z możliwością nadmiernego zakwaszenia oraz z drażniącym działaniem na błonę śluzową żołądka. Dlatego lek powinien być obficie popity lub podawany w czasie karmienia. W leczeniu tężyczki bywa też stosowany chlorek amonu, ze względu na jego zakwaszające działanie. W dramatycznych sytuacjach zagrażających życiu (silny kurcz głośni lub oskrzeli) można podać powoli dożylnie 10% roztworu glukonianu wapnia.

Przyczynowe leczenie tężyczki polega na podaniu jednorazowej dawki witaminy D, posiadającej silne działanie hiperkalcemizujące. Przewlekłe dawki witaminy D i naświetlanie lampą kwarcową poprzez retencję fosforanów może nasilić objawy tężyczki. Przez 14 dni po uderzeniowej dawce witaminy D należy kontynuować podawanie wapnia zbyt wczesne jego odstawienie może spowodować nawrót tężyczki. W okresie leczenia tężyczki trzeba zapewnić dziecku spokój, unikać przegrzewania i infekcji. W diecie powinno się ograniczyć ilość mleka krowiego i innych pokarmów bogatych w fosfor i tłuszcz. Unikanie nadmiaru jarzyn i owoców w okresie tężyczki jest uzasadnione ze względu na ich alkalizujące działanie. Leczenie tężyczki utajonej wymaga stosowania mniejszych dawek, gol wapnią, niż w tężyczce jawnej. Wystarczy' podawanie 2,5 - 3,0 ml/kg/dobę 10% roztworu chlorku wapnia. Witaminę D stosuje się w tężyczce utajonej tak samo, jak w jawnej. Zapobieganie tężyczce krzywiczopochodnej jest równoznaczne z zapobieganiem krzywicy.