Zakażenia pępka

Zdrowie » Zakażenia pępka

Zakażenia pępka szerzyć się mogą przez żyłę i tętnice pępkowe, naczynia hm- fatyczne, luźną tkankę łączną. Technika zabiegu odpępnienia, pielęgnowanie kikuta pępowiny i miejsca po jego odpadnięciu -- mają szczególne znaczenie w ochronie przed zakażeniem. Klinicznie zakażenia pępka występują w kilku charakterystycznych postaciach.

Pępek moknący - z miejsca odpadnięcia pępowiny sączy się wydzielina surowicza lub surowiczo-ropna. Pępek ropiejący - wydzielina staje się ropna, obfitsza, brzegi pierścienia skórnego pępkowego zwykle są obrzęknięte i zaczerwienione. Wrzód pępka - w dnie rany pępkowej powstaje szarozielone owrzodzenie, cuchnące, z odczynem zapalnym ze strony pierścienia pępkowego skórnego. Zapalenie pępka - cechuje go zaczerwienienie, obrzęk oraz rozszerzona sieć naczyń żylnych dookołopępkowych, biegnących promieniście.

Ropień pępka - występuje, gdy odczyn zapalny idzie głębiej i obejmuje tkankę podskórną. - Zgorzel pępka - rzadko obecnie obserwowana charakteryzuje się brudnozielonym zabarwieniem rozpadających się tkanek i pomartwiczymi ubytkami. Zakażenia naczyń pępkowych - występują pod postacią zapaleń lub odczynów zapalnych okołonaczyniowych. W zakażeniu błonicą --w ranie pępkowej obserwujemy błony. Powikłaniem procesu gojenia się rany pępkowej jest tzw. grzyb - ziarniniak pępka - powstały w wyniku bujania ziarniny.

Najczęściej zakażenia pępka są wywoływane przez gronkowce, rzadziej przez paciorkowce, maczugowce błonicy i inne. Ciężkie następstwa zakażeń pępkowych stanowią: zapalenie otrzewnej, posocznica, ropnie narządów wewnętrznych. Sposób leczenia zależy od rodzaju zakażenia, wyniku badania bakteriologicznego i antybiogramu. Miejscowo stosowane są środki dezynfekcyjne, okłady, blokady, ogólnie antybiotyki, przetoczenia świeżej krwi itp.  Zdarzają się przypadki (porody septyczne, porody uliczne), w których konieczne jest zastosowanie natychmiast po urodzeniu postępowania zapobiegającego wystąpieniu zakażenia poprzez pępek (między innymi przypadki, w których zachodzi możliwość zakażenia tężcem).