Zakażenia przewodu pokarmowego

Zdrowie » Zakażenia przewodu pokarmowego

Biegunki epidemiczne w oddziałach noworodkowych zdarzają się jeszcze często. Obraz kliniczny nie odbiega od obrazu biegunki u niemowlęcia. Leczenie jest trudniejsze, rokowanie gorsze^ do ogólnego załamania dochodzi łatwiej. Śmiertelność jest wysoka.