Zakażenia układu oddechowego

Zdrowie » Zakażenia układu oddechowego

Zapalenia płuc występujące bezpośrednio lub w pierwszych dwóch dobach po urodzeniu są traktowane jako zapalenia wrodzone, w których czynnika etiologicznego należy szukać w stanie zdrowia matki. Zakażenia układu oddechowego ujawniające się w późniejszych dobach życia należy wiązać z zanieczyszczeniem środowiska (powietrze, sprzęt, chory personel, chory noworodek, cłiora matka, nosiciele). Badanie radiologiczne pomaga w ustaleniu rozpoznania. W etiologii najczęściej odnotowuje się zakażenia gronkowęowe, paciorkowcowe, rzadziej dwoinkę zapalenia płuc i pałeczkę okrężnicy.