Zakażenia związane z porodem

Zdrowie » Zakażenia związane z porodem

Zakażenia związane z porodem są częstsze i mogą się one szerzyć przez kontakt z zakażonymi wodami płodowymi lub śluzem pochwowym. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych uważane jest za wystarczające do powstania zakażenia. Wykazano, że w 5 - 6 godz. po pęknięciu pęcherza płodowego jama macicy jest już zakażona AV 54% przypadków, po 24 godz. zaś w 100%.

Do czynników usposabiających należą: przedłużający się poród oraz zachłyśnięcie się noworodka śluzem pochwowym. Podobieństwo flory bakteryjnej w jamie ustnej noworodka natychmiast po urodzeniu i w pochwie w czasie porodu wykazano niejednokrotnie. Wykrywano: pałeczkę okrężnicy, gronkowce, odmień- ca pospolitego i inne. Wrota zakażenia w czasie porodu stanowić mogą: skóra, jama nosowo-gardłowa, jama ustna, płuca (aspirowanie zakażonych wód płodowych), pępowina, worek spojówkowy.