Zaopatrzenie płodu w tlen

Zdrowie » Zaopatrzenie płodu w tlen

Zaopatrzenie płodu w tlen zależy w znacznym stopniu od stanu łożyska. Zmiany w łożysku pod koniec ciąży utrudniają wymianę gazową. Wysycenie względne tlenem krwi w żyle pępowinowej we wczesnych okresach ciąży prawidłowej wynosi około 80°/o, w końcowych 50%, w czasie czynności porodowej nawet 30%. 

Końcowy okres bytowania ułatwiają płodowi następujące czynniki: zwiększenie liczby i przekroju naczyń włosowatych i zatok żylnych w łożysku, wzrost liczby krwinek czerwonych i odsetka hemoglobiny, zwiększone powinowactwo Hb płodowej do tlenu, płodowe ruchy oddechowe, obecność fizjologicznych skurczów macicy, wyższe pH krwi u matki oraz specyficzny mechanizm glikolizy beztlenowej. O zwiększonym powinowactwie do tlenu krwinek płodu może świadczyć fakt, że przy cząsteczkowym ciśnieniu tlenu wynoszącym 30 mm słupa Hg krew matki wysyca się w 30%, płodu w 62%.