Zapobieganie zakażeniom u noworodków

Zdrowie » Zapobieganie zakażeniom u noworodków

Leczenie zakażeń w okresie noworodkowym nie zawsze daje pożądany skutek, stąd jedyną drogą ograniczenia przypadków zakażeń jest zapobieganie. Dlatego też oddziałom noworodkowym zapewnia się osobne pomieszczenie z wydzielonym sprzętem i przeszkolonym, dyplomowanym średnim personelem. Należy przestrzegać, aby wszystkie noworodki były codziennie poddane systematycznym oględzinom. W wielu oddziałach zapewnia się całodobowy dyżur lekarski pediatryczny i zobowiązuje pediatrę do asysty przy każdym porodzie.

Regulaminowe, kilkakrotne w ciągu doby wietrzenie i sprzątanie sal noworodkowych przy użyciu środka dezynfekującego i lamp bakteriobójczych, odizolowanie gorączkujących położnic i przesuwanie do sal obserwacyjnych noworodków z najmniejszym nawet podejrzeniem zakażenia należą do rutynowych obowiązków personelu zespołu położniczo-noworodkowego.

Personel opiekujący się noworodkami podlega badaniom okresowym. Pranie bielizny noworodków odbywa się w osobnych pralniach.