Zatrucia naftaliną

Zdrowie » Zatrucia naftaliną

Zatrucia naftaliną zdarzają się u noworodków, gdy używa się bielizny prze- sypanej tym środkiem. Do zatrucia dochodzi przez przewód pokarmowy, układ oddechowy (wdychanie), skórę. Naftalen po wchłonięciu się do krwi przechodzi do wątroby, gdzie tworzy kwas naftaleno-merkapturowy i utlenia się do alfa- i betanaftolu, który jest czynnikiem hemolizującym krwinkę czerwoną. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może być czynnikiem usposabiającym. Zatrucie daje obraz ostrej anemii hemolitycznej z metheglobinemią i obecnością ciałek Heinza. Zabarwienie skóry staje się blade, następnie sinobrunatne. Liczba czerwonych krwinek spada, podobnie wartości hemoglobiny. Erytrocyty wykazują fragmentację, wzrasta liczba retykulocytów. W moczu - często hematuria. Leczniczo niezbędne są przetoczenia krwi (najlepiej świeżej od dawcy), nieraz przetoczenia krwi wymienne, wlewania 5% roztworu glukozy z witaminą C, tlen, cvtochrom.