ZĘBY

Zdrowie » ZĘBY

Aspekty patologiczne uzębienia dziecka są wielorakie i mogą dotyczyć wielu dziedzin, jak: nieprawidłowe wyrzynanie się zębów, ich liczba, kształt, zabarwienie, ustawienie, nieprawidłowy zgryz i wreszcie ich trwałość, o której decyduje występujący proces próchniczy.