ZMIANY ZAPALNE W PRZEŁYKU SPOWODOWANE POŁKNIĘCIEM ŚRODKÓW ŻRĄCYCH

Zdrowie » ZMIANY ZAPALNE W PRZEŁYKU SPOWODOWANE POŁKNIĘCIEM ŚRODKÓW ŻRĄCYCH

Najczęstszą przyczyną omawianych zmian jest połknięcie ługów, kwasów. Zmiany zapalne przełyku mogą być powierzchowne, mogą jednak być i bardzo głębokie. Przeważnie lokalizują się w jego najwęższych częściach. Rozległość zmian i głębokość uszkodzeń zależą w dużym stopniu od ilości przełkniętego środka żrącego, jego stężenia i czasu stykania się z błoną śluzową przełyku.

W przypadkach średniociężkich zmiany w przełyku sprowadzają się do zniszczenia nabłonka, przekrwienia i obrzęku błony śluzowej oraz dużego wysięku. Drożność przełyku ulega upośledzeniu, a połykanie staje się utrudnione.

Jeżeli dziecko nie ginie w pierwszych kilku godzinach czy pierwszych dniach po połknięciu środka żrącego, obrzęk uszkodzonej ściany przełyku powoli ustępuje i funkcja połykania w ciągu 2 - 3 tygodni może powrócić do stanu prawidłowego. Dziecko staje się pozornie zdrowe. Po paru czy kilku tygodniach, czasami i później, ponownie występują trudności w połykaniu ze zwracaniem spożytych pokarmów, zwłaszcza stałych. Jest to następstwem wytworzonego w miejscu zmiany zapalnej bliznowatego zwężenia przełyku.

Leczenie. Doraźnie stosuje się mleko, zawiesinę jakiegoś innego białka, np. żelatyny, białka jaj. W oparzeniach ługiem można równocześnie podawać rozcieńczony ocet, a w oparzeniach kwasami magnesia usta (nie NaHC03). Przemywanie żołądka jest przeciwwskazane. Bóle, które przy oparzeniach przełyku środkami żrącymi mogą być dotkliwe, łagodzimy za pomocą środków analgetycznych podawanych pozajelitowo. Odżywianie chorego zależy od stopnia upośledzenia drożności przełyku. Przeważnie będzie ono doustne i wtedy dziecko będzie otrzymywało pokarmy płynne. Wyjątkowo trzeba dziecko odżywiać przez sztuczną przetokę do żołądka lub na drodze dożylnej.

Najistotniejszą sprawą w postępowaniu leczniczym jest zapobieganie powstawaniu zwężeń przełyku. Bardzo skutecznymi okazały się tu antybiotyki, które chronią chorego przed wtórnym zakażeniem uszkodzonej błony śluzowej, i działające przeciwzapalnie kortykosterydy.