Choroby cywilizacyjne jako wyzwanie medycyny

Jednymi z najbardziej niebezpiecznych dla ludzi chorób, które jednocześnie dotykają bardzo dużej części populacji ludzkiej, są choroby cywilizacyjne. Nazwa tych chorób została wprowadzona przez WHO między innymi z powodu tego, że takie choroby są bardzo trudne w leczeniu, przewlekłe a także mogą prowadzić do problemów zdrowotnych dotyczących różnych obszarów organizmu jednocześnie. Do jednych z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych zaliczane są nowotwory. Nowotworzenie dotykać może zarówno dzieci, osób w średnim wieku jak też seniorów, gdyż powstawanie nowotworów może mieć zarówno charakter genetyczny, jak też może być związane z czynnikami zewnętrznymi, które mogą prowadzić do nowotworów, gdy człowiek narażony jest na nie przez długi okres życia. Jednocześnie leczenie nowotworów to nadal bardzo obciążające dla organizmu metody począwszy od chemioterapii, poprzez radioterapię, aż po konieczność realizowania operacji w celu wycięcia guzów. Metody leczenia dopasowywane są do umiejscowienia się guza nowotworowego.